Historie

Lizzi og Mogens Staal Fonden blev stiftet 28. marts 2003 af Lizzi Staal.

Lizzi Staal – født 29. september 1922 – var tidligere kendt som landsretssagfører Lizzi Moesgaard, der i sine unge år var aktiv i Dansk Kvindesamfund og medforfatter til oplysningsmateriale om separation og skilsmisse, ligesom hun var medlem af en række udvalg om ægteskabslovgivningen.

Mogens Staal – født 13. oktober 1916 – blev bankuddannet i provinsen, tog senere juridisk embedseksamen og kom i 1964 til Privatbanken. Her blev han direktør og fornyer af bankens ” kundepleje”, idet han stod i spidsen for indførelse af begrebet ” bankrådgiver”.

Lizzi og Mogens blev gift i 1971. I 1981 flyttede de til Sydfrankrig. Da Mogens Staal døde januar 1985 blev Lizzi i Frankrig, indtil hun i 2012 flyttede tilbage til Østerbro, København, hvor hun var født og boede som barn og ung. Lizzi Staal døde 10. juli 2017.