Formål

Fondens Formål er ved legater at støtte almennyttigt formål efter bestyrelsens bestemmelse, herunder støtte til uddannelse og videnskabelig forskning til personer eller organisationer. Støtten kan være til formål indenfor kunst, kunsthåndværk, forbedringer af handicappedes vilkår eller andre ideelle formål, specielt på områder hvor offentlig støtte ikke findes eller er utilstrækkelig.

Støtte fra Fonden skal ikke være begrænset til trangstilfælde hos modtagerne.