Lizzi og Mogens Staal Fonden blev stiftet 28. marts 2003 af Lizzi Staal.

Lizzi Staal – født 29. september 1922 – var tidligere kendt som landsretssagfører Lizzi Moesgaard, der i sine unge år var aktiv i Dansk Kvindesamfund og medforfatter til oplysningsmateriale om separation og skilsmisse, ligesom hun var medlem af en række udvalg om ægteskabslovgivningen.